Hypervisor migratie

Indien men een fysieke Windows server wil plaatsen op een virtueel systeem, dan wordt een Physical 2 Virtual (P2V) migratie uitgevoerd. In het begin van het Virtualisatie waren er speciale tools die vrij kostbaar waren om servers te migreren naar een virtuele omgeving. Op dit moment zijn deze tools erg betaalbaar geworden. Een P2V migratie wordt ingezet om snel veel fysieke servers op een virtuele omgeving te krijgen.

Het alternatief is om een virtuele server opnieuw op te bouwen. Voor één server is dat nog te doen maar als er meerdere gedaan moeten worden, dan wordt het erg tijdrovernd.

Microsoft en VMware

Zowel Microsoft als VMware bieden virtualisatie omgevingen aan en zijn geduchte concurrenten van elkaar. Als er wijzigingen zijn (o.a. licentiestructuur, kosten), dan is het mogelijk dat organisaties hun jaarlijkse kosten onder de loep nemen en een deel van hun virtuele server migreren naar een ander virtualisatie platvorm. Migratietools zijn dus onontbrekelijk.

We kennen de volgende migraties:

  1. VMware naar Microsoft
  2. Microsoft naar VMware
  3. Private Cloud naar Virtual Private Cloud
  4. Private Cloud naar Virtual Cloud